UitjesBureau.nl Vebon

Disclaimer

De inhoud van de website WaddenUitjes.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Indien de bezoeker zekerheid wenst omtrent een bedrijfsuitje / evenement, dan dient de bezoeker zich rechtstreeks tot de organisator van dit uitje te wenden.

WaddenUitjes.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet. Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. WaddenUitjes.nl geeft hierbij aan de bezoeker geen toestemming delen van de site te kopiƫren voor eigen gebruik.

WaddenUitjes.nl spant zich in om de links die via haar site worden aangegeven te controleren op juistheid, relevantie en onderwerp. WaddenUitjes.nl staat echter niet in voor de inhoud van die sites. WaddenUitjes.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar zij een link heeft aangebracht. Bezoekers linken op eigen risico door naar andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden van de desbetreffende sites.